КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА СТАРОМ ГРАДУ

Комисија за спровођење јавног конкурса Градске општине Стари град расписала је 08. 05. 2015. Конкурс за за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Стари град, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Београда за 2015. годину

Пријаве се достављају на писарници ГО Стари град или поштом на адресу: Градска општина Стари град – Комисији за спровођење конкурса, 11000 Београд, Улица Македонска број 42.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту градске општине, а закључно са 16.05.2015. године.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана, од 09 до 18 часова на писарници Градске општине Стари град или овде:

– РАСПИС КОНКУРСА

– ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР