КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОЗOРИШТИМА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Комисија Комисија за спровођење јавног конкурса, расписала је КОНКУРС ЗА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ ПОЗOРИШТИМА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА.

Предмет конкурса је додела средстава, односно финансирање средствима буџета Градске општине Стари град за 2017. годину набавки услуга и добара за потребе буџетских корисника из области развоја културе који имају седиште на територији Градске општине Стари град чији је оснивач Скупштина града Београда.

Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области развоја културе износе до 200.000 динара, без ПДВ-а.

Право учешћа на конкурсу имају само позоришта са седиштем на територији Градске општине Стари град који нису у могућности да самостално финансирају активност која је предмет обраћања.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ.“

Рок за подношење пријава је закључно са 26.9.2017. године.

Напомена: Пријава на конкурс се доставља на ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ који се преузима са Портала Градске општине Стари град, на интернет адреси www.starigrad.org.rs (У ПРИЛОГУ).

Више информација о Конкурсу можете добити од члана Већа општине Лазара Лешњaка на 011/322-26-26, и од референта Одељења за буџет Драгане Стојановић на 011/322-55-15.

ПРИЛОГ:

1. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

2. РАСПИС КОНКУРСА – КРИТЕРИЈУМИ – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ