КОМПЈУТЕРИ И ШТАМПАЧИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СТАРИ ГРАД“

Општина Стари град помоћи ће Градски центар за социјални рад, одељење „Стари град“, донацијом од пет компјутера и три штампача, вредних 250 000 динара. Центар „Стари град“ је, у склопу реформе система социјалне заштите, решењем ресорног министра Расима Љајића изабран да једини међу 12 центара у Београду, а са још шест центара у Србији, учествује у пројекту „Подршка имплементацији стратегије развоја социјалне заштите“.

У оквиру овог пројекта у току је тестирање „Модела правилника у организацији рада центара за социјални рад и садржају и начину евиденције и документације о стручном раду“, на коме учествује одељење Стари град. Компјутерска опрема коју купује општина, управо ће допринети ефикасности и квалитету овог тестирања.