КУТИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПАПИРА

Савет за заштиту животне средине Градске општине Стари град је у сарадњи са Министарством животне средине, рударства и просторног планирања, у канцеларијама општине и у јавном предузећу „Пословни простор“ поставио je 120 кутија за прикупљање папира. У ове кутије могу да се одлажу новине, канцеларијски папир, часописи, свеске, проспекти, каталози, књиге и кутије.

Подсетимо, пројекат раздвајања отпада на месту настанка покренут је у оквиру акције „Очистимо Србију“ 2009. године са циљем да се подигне свест грађана о значају заштите животне средине, као и важност прикупљања, сепарације и рециклаже отпада. Рециклажом само једне тоне искоришћеног папира сачува се 17 стабала у природи и утроши се 60 одсто мање енергије него када би се папир добијао из дрвета.