ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА ОГРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ“.

22.10. Обавештење о закљученом уговору