ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА И ЗАМЕНА ПУМПИ ЗА КОТЛАРНИЦУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

18.09.2014. Позив за подношење понуда

18.09.2014. Конкурсна документација

09.10.2014. Oбавештење о обустави поступка