ЈАВНА НАБАВКА ПРЕНОСИВИХ РАЧУНАРА ЗА ТРЕЋАКЕ

15.10. позив за подношење понуда

15.10. конкурсна документација

21.10. одговори на питања понуђача

01.11. одговори на питања понуђача

07.11. одговори на питања понуђача

13.11.одговори на питања понуђача

12.12. обавештење о закљученом уговору