НАКНАДНИ УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Обавештавамо грађане, припаднике националних мањина, који имају пребивалиште на територији Градске општине Стари град, да могу извршити НАКНАДНИ УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК, закључно са средом, 22.10. 2014. године, до 24,00 сати , у Управи Градске општине, канцеларија 47/III (до 72 часа пре одржавања избора).

Упис бирача који нису уписани у посебан бирачки списак, као и промену података у посебном бирачком списку, врши Министарство државне управе и локалне самоуправе Ул. Македонска 42 (члан 57. Закона о Националним саветима националних мањина и члан 27. Упутства за спровођење непосредних избора за чланове Националних савета националних мањина).

Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине (члан 3. и члан 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка).

Образац захтева може се преузети у Управи ГО Стари град, канцеларија 47/III, радним даном од 08,00-15,30 часова, а у среду, 22.10, од 08,00 – 24,00 часа.

Избори за чланове Националних савета националних мањина биће одржани 26.10.2014.године на бирачком месту у Основној школи “Скадарлија”, Скадарска 35.