ЈАВНА НАБАВКА – БИРО ОПРЕМЕ

26.12. позив за подношење понуда

26.12. конкурсна документација

09.01. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

14.05. обавештење о обустави поступка