НАБАВКА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ- РАЧУНАРИ

26.12. позив за подношење понуда

26.12. конкурсна документација

16.01. oбавештење о увиду у пројекат рачунарске мреже

26.02.обавештење о закљученом уговору