НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ

Веће Градске општине Стари град утврдило је на 149. седници, која је одржана 26. децембра, нацрт Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2015. годину, који је упутило Скупштини ГО Стари град на разматрање и усвајање и ставља га на јавни увид.

1. ПРЕУЗМИТЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ

2. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ и ПРОЈЕКАТА ГО СТАРИ ГРАД