КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ И СРПЦ “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници одржаној 28.06. 2013. гoдинe, нa oснoву члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/12), Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Пословни простор општине Стари град“ , I-01, Број: 06-79/13 и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Милан Гале Мушкатировић“, I-01, Број: 06-79/13, објављује јавне конкурсе за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град“ ј.п, Београд и за именовање директора Јавног предузећа Спортско рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић“, Београд.

Конкурсну документацију за именовање директора „Пословног простора општине Стари град“ можете преузети овде

Конкурсну документацију за именовање директора СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ можете преузети овде