ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, 6. ЈУНА У ОШ „СКАДАРЛИЈА”

Непосредни избори за Националне савете националних мањина, биће одржани 6. јуна 2010. године. На непосредним изборима бирају се национални савети албанске, ашкалијске, бошњачке, буњевачке, бугарске, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, украјинске и чешке националне мањине.

Право гласа на изборима имају само припадници ових 16 националних мањина који су уписани у посебан бирачки списак своје националне мањине, а право уписа има сваки припадник националне мањине који је уписан у општи бирачки списак.

Бирачи који се до уписали до 21. маја моћи ће да гласају.

За територију Градске општине Стари град бирачко место биће у ОШ “Скадарлија”, улица Скадарска 35.

Подсећамо да је гласање 06.06.2010. године од 07,00-20,00 часова.

За све остале информације посетите веб-сајт www.ljudskaprava.gov.rs