ИЗАБРАНИ НАЧЕЛНИК И ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Веће Градске општине Стари град, на седници одржаној 5. октобра 2020. године, донело је одлуку о избору начелника и заменика начелника Управе Градске општине Стари град. За начечелника Управе Градске општине изабран је Владимир Баћовић, дипломирани правник из Београда, а за заменика начелника изабрана је Наташа Гавриловић, дипломирани правник из Београда.

Владимир Баћовић, начелник Управе ГО Стари град, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године. Правосудни испит положио је 2002, а јавнобележнички испит 2014. године. До полагања правосудног испита, радно искуство стекао је у адвокатској канцеларији Жугић. Од октобра 2002. до марта 2005. године радио је у Служби за правне, кадровске и опште послове Делта банке, а потом и Фолкс банке, на више одговорних позиција у вези са правним пословима. Од децембра 2013. до јула 2014. године био је вршилац дужности генералног директора ЈКП „Инфостан“. У августу 2014. године именован је за јавног бележника за подручје Другог основног суда у Београду, Градска општина Раковица.

Наташа Гавриловић, заменик начелника Управе ГО Стари град, дипломирала је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду 2013. године. Била је приправник у адвокатској канцеларији адвоката Ане Мрваљевић, а од новембра 2013. до јуна 2014. године радила је у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на правним пословима, потом у Кабинету министра без потрфеља задуженог за ванредне ситуације где је до 2016. године радила на правним пословима аналитичара у области ванредних ситуација. Од новембра 2016. године радила је у Kабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. У периоду од 2017. до 2020. године била је члан Комисије за Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфанансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД