ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЗОНСКОГ СИСТЕМА ПАРКИРАЊА У СТАРОМ ГРАДУ

Општинско веће је, на 40. редовној седници која је одржана 19. марта, усвојило закључак којим се покреће иницијатива за измену градског “Решења о општим паркиралиштима”, како би се проширио зонски систем паркирања.

Овим се изашло у сусрет бројним захтевима грађана са доњег Дорћола, који није у зонском систему паркирања, како би се заштитили од све тежих последица примене овог система у централним зонама на квалитет њихове животне средине.

Општина Стари град је централна градска општина са огромним дневним приливом моторизованих грађана из других делова града и унутрашњости, у односу на број њених становника. Постоји потреба да цела општина буде обухваћена зонским системом паркирања, како би и грађани ове општине имали бар приближно исти квалитет живота у односу на становнике других делова града.

Зонски систем паркирања са временским ограничењима успостављен је 2003. када је Скупштина града донела Одлуку о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“, бр. 18/2003 и 3/2006) и Решењем секретара Секретаријата за саобраћај утврдила улице и делове улица на територији града Београда, у којима су дозвољена паркирања уз плаћање накнаде и ограничење времена паркирања. Тада је велики проблем паркирања грађана који станују у централним деловима града донекле решен. Један део улица на територији општине Стари град остао је изван система контроле и наплате паркирања, што је довело до повећаног притиска на паркиралишта у тим деловима, оних који не желе да плаћају паркирање, или који због временског ограничења не могу да користе дуже паркинг места која су у систему контроле. То је условило погоршање могућности паркирања возила грађана са те територије, поред тога што је и последица тога појачана бука, загађење ваздуха, комунални неред и слично.

Пре покретања иницијативе Општина је спровела истраживање јавног мњења, о ставовима грађана по овом питању. Истраживање је спровео ЦЕСИД на репрезентативном узорку. Констатовано је да 41% грађана подржава идеју проширења зонског система паркирања, а највише, 42% становника са доњег дела Дорћола, који сада није обухваћен зонским системом.

Општина Стари град је спремна да финансијски помогне реализацију ове иницијативе, у складу са својим финансијским могућностима и да на сваки други начин пружи подршку у реализацији проширења зонског система.

Иницијатива ће се доставити Кабинету Градоначелника, секретару Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда и ЈКП „Паркинг сервис“.