АПЕЛ И УПОЗОРЕЊЕ СКУПШТИНАМА СТАНАРА И САВЕТИМА ЗГРАДА

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град упозорава правна и физичка лица и посебно апелује на Скупштине станара и Савете зграда да на време и безбедно уклоне леденице које се стварају приликом топљења снега са кровова и настрешница зграда.
По Закону о одржавању стамбених зграда и градској Одлуци о кућном реду, обавеза станара, Скупштина и Савета зграда и других правних и физичких лица је да прво, испред зграда обезбеде и ограде простор испод настрешница и кровова и потом приступе безбедном уклањању леденицa, које представљају потенцијалну опасност по живот и материјална добра грађана.
У случају да комунални инспектори, при редовној контроли, констатују неизвршење законске обавезе, приступиће изрицању прописаних санкција. Казне за правна лица, у која спадају Скупштине станара, предузећа, банке и слично, крећу се и до 500.000 динара, а за одговорно лице (председник Скупштине станара) казна износи до 25.000 динара. За предузетнике казне износе до 250.000 динара, а за физичка лица (власнике објеката) до 25.000 динара.
Још једном апелујемо и упозоравамо све да испуне своје законске обавезе како бисмо првенствено спречили евентуалне нежељене последице и повреде наших суграђана.