ИНСТРУМЕНТИ ЗА БЕОГРАДСКУ ФИЛХАРМОНИЈУ

Београдској филхармонији, општина Стари град доделила је 810.000 динара за набавку тубе и кутије за овај инструмент и за куповинуклавинове.
Општина је и раније излазила у сусрет захтевима Филхармоније, тако да је овом најугледнијем оркестру у нашој земљи, дато преко два милиона динара за набавку опреме за паковање и транспорт инструмента за наступе ван граница Србије. Филхармонија је за овај новац купила осам торби за контрабас, пет торби за виолончело, четири торбе за тимпане и једну кутију за бубањ. У знак захвалности на кутијама за инструменте написано је да су набављени уз помоћ општине Стари град.