ГРАЂАНИ О ПЛАНОВИМА НА ДОРЋОЛУ

У великој сали општине Стари град, 14. марта, грађанима је представљен концепт плана генералне регулације дела Дорћола између улица Џорџа Вашингтона, Војводе Добрњца, Венизелосове, Кнез Милетине и Булевара Деспота Стефана. Обрађивач плана је Урбанистички завод Београда а у општини представљање плана су организовали главни архитекта општине Зоран Лазовић и Савет за архитектуру и урбанизам на челу са Мирославом Јевтић.
Како смо чули од Мирославе Јевтић, ова врло интересантна централна градска зона се усклађује са решењима у Генералном урбанистичким плану који је усвојен 2003. године. На овим локацијама предвиђена је замена старих зграда новим, или надоградња до оређеног параметра спратова, у којима би био далеко већи број станова. Као и у другим делима центра града и овде је велики проблем са паркинг местима. У плану су блоковске гараже са зеленим површинама. У име обрађивача плана изложене карте грађанима је детаљно објашњавала Весна Мартиновић.