АКЦИЈЕ ОУП-А “СТАРИ ГРАД” У ШКОЛАМА У ЦЕНТРУ

Општина Стари град изражава задовољство сарадњом са ОУП-ом Стари град, посебно што су његови припадници брзо реаговали на молбе основних и средњих школа на нашој општини, а које су везане за безбедност ученика и школских објеката.
Тако су Трговачкој школи (где је недавно забележен случај физичког рањавања ученика) одмах додељена два школска полицајца, али је показана брига и о конкретној безбедности дворишта појединих школа у ноћним сатима.
Акција ОУП-а Стари град је покренута после састанка са директорима школа са Старог града, одржаног крајем фебруара, на иницијативу општине.