ГО СТАРИ ГРАД УВЕЛА ДИРЕКТНЕ ПРЕНОСЕ СЕДНИЦА НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ

Ниво транспарентности у раду институција јавне управе у Србији, а међу њима и београдских општина, не налази се на задовољавајућем нивоу, нарочито у области проактивне видљивости рада државних органа. ГО Стари град је у протеклом периоду увидела значај оваквог вида комуникације са грађанима и увела могућност праћења преноса седница општине уживо у оквиру званичног сајта ГО Стари град.

Представници општине сматрају да је веома важно да Старограђани прате активности доносиоца одлука на овој територији, да буду упознати са одлукама које су значајне за њих, а које се доносе на седницама Већа и Скупштине Градске општине Стари град. Овај вид доступности информација омогућава бољу информисаност, партиципацију грађана и ефикаснију контролу над радом државних органа.

Проактивна транспарентност представља објављивање информација пре него што их јавност затражи, а највећи број градских општина нема развијену комуникацију на овом нивоу. Захтев савременог доба је да информације буду свима доступне, лако претраживе, поуздане, релевантне и разумљиве, као и бесплатне и редовно ажуриране. Низак ниво транспарентности органа јавне управе доводи до повећања могућности појаве коруптивних активности, смањује могућност контроле грађана над радом државних органа и онемогућава спровођење принципа добре управе.

На сајту ГО Стари град постоји и опција „Грађанин инспектор“ путем које Старограђани могу да пријаве проблем на територији општине, са или без фотографије. На тај начин информације долазе брзо до општинске управе и остварује се комуникација с грађанима, јер је рок за одговор 48 сати. У општини верују да ће пренос седница Скупштина и Већа уживо само побољшати и унапредити размену информација између грађана и општине.

ГО Стари град позива све грађане да на званичном сајту општине испрате наредну седницу Скупштине општине Стари град која ће се одржати у четвртак 29. септембра 2016. године у 15 часова, као и да сваког наредног четвртка од 13 часова прате преносе седница Већа.

ПРЕУЗМИТЕ ДНЕВНИ РЕД ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА – ТАЧКА 7.