ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град
I-01 Број: 06-25/2021 – 17.06.2021. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 21.06.2021. године (понедељак) у 16.00 сати

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 9. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 21.05.2021. године и предлози уз тачке Дневног реда.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић