АНКЕТА О ЕКОЛОШКИМ ПРОБЛЕМИМА ОПШТИНЕ

Савет за екологију општине Стари град спровешће анкету међу грађанима општине, са питањима из области заштите животне средине, како би се утврдили приоритетни проблеми у овој области. У анкети ће учествовати председници скупштина станара са територије општине, а пратиће је и рекламни материјал, флајери и плакати. Планирано је да се анкета спроведе током септембра, док ће резултати анкете бити презентовани у октобру на сајму заштите животне средине „Eko Fair“. У пројекту Савета за екологију учествоваће и општинско Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију, након чега ће се кренути у решавање пет највећих еколошких проблема на општини.