24. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I-01 Број: 06-19/19 – 04.03.2019. године

Београд, Македонска 42

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/2011, 85/2015, 94/2016 и 133/2016), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017 и 105/2018), сазивам:

за 07.03.2019. године (четвртак) у 18:00 сати

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

а. Тојагић Душанa, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

б. Бокић Александрe, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“ ЗА 2019. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

8. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ.

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 23. седнице Скупштине, и предлози уз тачке Дневног реда.

У прилогу се, ради информисања, председницима одборничких група доставља и ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 2018. ГОДИНИ. Због тренутних техничких проблема, остали одборници, поменути ИЗВЕШТАЈ, могу преузети или извршити увид у исти код секретара Скупштине ГО Стари град, у канцеларијама број 14 и 17, на првом спрату зграде Градске општине Стари град, сваког радног дана, до одржавања седнице Скупштине.

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила