СТАРИ ГРАД: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ТАДЕУША КОШЋУШКА, ЦАРА ДУШАНА, РИГЕ ОД ФЕРЕ И СТРАХИЊИЋА БАНА, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, ВРШИ СЕ У УЛИЦИ 27. МАРТА БРОЈ 43-45 (САЛА У СУТЕРЕНУ), ОД 25. ФЕБРУАРА ДО 26. МАРТА 2019. ГОДИНЕ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 9 ДО 18 ЧАСОВА.

У току јавног увида, Нацрт плана са свом пратећом документацијом биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се 18. априла 2019. године у 13 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије број 1 (сала на XX спрату).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (сала II у сутерену).

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије број 1, најкасније до 26. марта 2019. године.