ЗЛОУПОТРЕБИЛИ МАЛОЛЕТНУ ДЕЦУ ЗБОГ ДИВЉЕ ГРАДЊЕ

Одељење грађевинске инспекције Општине стари град започело је 2. априла принудно извршење рушења бесправне градње У Булевару Деспота Стефана бр. 41, уз неуобичајене проблеме: у станове на бесправно надзиданом спрату, уведено је две мајке и четворо деце, због чега је позван Центар за социјални рад, који је доставио своје писмено мишљење.
Јутрос, 3. априла, ситуација у улазу ове зграде била је још компликованија за општинске извршитеље: затечено је мноштво људи са стране, као и комшија, који су одобравали ову бесправну градњу. Што је још горе, у становима, који су заштићени новопостављеним вратима, затечено је осморо малолетне деце, која су доведена да послуже као својеврстан штит против рушења. Због овакве злоупотребе, поново је позван представник Центра за социјални рад, а на лицу места се налази појачана патрола одељења ОУП-а Стари град.
Општина Стари град ће се се трудити свим средствима да спречи злоупотребу деце и инсистираће да на одговорности за овакав вид злоупотребе.

У мају 2006. године, покренут је поступак контроле грађења на поменутој локацији, а против Јадранке Подборшек и Душана Бошковића. Установљено је да су они инвеститори и да на основу одобрења за изградњу бр. 351-651/04 од 20. 9. 2004. и потврде о пријави почетка радова бр. 351-1245/04 од 24.10. 2004. год. По том одобрењу, на петој етажи може се извршити реконструкција постојеће сушионице од 20м2 и доградња радног дела кровне терасе од 80м2 и тако формирати стан бр.10. Душану Бошковићу је одобрена реконструкција и проширење по хоризонтали једнособног стана бр.9 (који би тиме имао око 54м2).
У инспекцијском надзору је, међутим утврђено је велико одступање на нивоу петог спрата, а даљим надзором, инвеститор Јадранка Подборшек је чак направила нову, шесту, етажу, надзидавши читав спрат и ту направила два нова, засебна стана површина 87,4 и 81м2.
Тим поводом, грађевински инспектор, фебруара 2007. доноси решење за рушење, које инвеститор није испоштовао, тако да је донет закључак о принудном извршењу коме се приступило и које ће бити спроведено. Тренутно ће се рушити шести спрат, након чега ће на ред доћи и недозвољено прекорачење проширења на петом спрату. У посебну причу спада и бесправно изграђен лифт (као инвеститор се појављује Скупштина станара), због чега је донето и треће решење за принудно уклањање бр. 356-21/07, од 8.2. 2007. године

Општина Стари град ће инстрајати на овом принудном извршењу, у овом као и у свим, будућим случајевима недозвољене градње