ЗАВРШЕНА ПОСЕТА ОПШТИНЕ ЕРБЕЖЕТ ВАРОШ

Током посете делегације будимпештанске општине Ербежет варош осим састанка на коме је учествовало општинско руководство, састанак је одржан и са руководиоцима Одељења наше општине.
« Седмодневна посета гостију из општине Ербежет варош из Будипеште осим упознавања имала је за циљ да нас упозна и пренесе њихова искуства увођења ИСО стандарда у раду Одељења општинске управе, а која је ова општина увела још 1998. године, рекао је Милан Мајсторовић, члан Општинског већа Старог града.
Иначе, ИСО стандард подразумева систематизацију и стандардизацију послова које обавља општина. « Током састанака колеге из општине Ербежет варош указали су на значај увођења овог стандарда, на њихова искуства али су нам предочили и могућност проблема и како их превазићи», истакао је Мајсторовић.
Општина Стари град је једна од деветнаест општина у Србији која је добила донацију за програм модернизације администарције кроз ЕXCHANGE програм а који обухвата увођење ИСО стандрада као и отварање Канцеларије за комуникације и протокол.