ЗАШТО ЈЕ ОДЛОЖЕНО РУШЕЊЕ У БИВШЕМ “ШУМАТОВЦУ”?

Одељење за грађевинску инспекцију општине Стари град је заказало за 22. март принудно извршење, којим је наложено инвеститору, Предузећу “Камео” из Београда, кога представља директор Горан Голе, да у пословном простору – локалу у Београду у Македонској 33, просторијама бившег ресторана Шуматовац, поруши радове изведене на адаптацији пословног простора као и надстрешницу испред улаза у локал, зато што су сви радови изведени без главног пројекта и потврде пријаве почетка радова.
На дан извршења, у 8,45 часова, Горан Голе је преко Писарнице предао захтев за изузеће лица које спроводи извршење. Руководилац Одељења за грађевинску инспекцију је поступајући по захтеву, одмах донела закључак којим одбија захтев за изузеће извршитеља овог Одељења. Непосредно пред почетак, извршитељ је закључак уручио директору предузећа “Камео”. што је он потврдио својим потписом у 9,07 часова. Таман када су се стекли услови за наставак извршења директор предузећа “Камео” поднео је захтев за изузеће руководиоца Одељења.
О изузећу руководиоца Одељења одлучује начелник Општинске управе, а како се извршење по закону мора прекинути док се не одлучи по захтеву за изузеће извршитељ се повукао са места извршења.
Поновно извршење биће заказано након доношења наведене одлуке.