УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА

Влада Републике Србије донела је Уредбу о енергетски заштићеном купцу, 1.4. 2013. године („Службени гласник РС“ број 27/13). Уредбом су одређени критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА, који је дефинисан као „домаћинство (појединац или породица) које живи једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса“.

Основни критеријуми за стицање статуса су: 1. укупан месечни приход домаћинства 2. број чланова домаћинства и 3. имовно стање.

Старограђани којима је потребна помоћ при прикупљању документације за стицање статуса ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА могу се обратити Волонетрском сервису Градске општине Стари град, на тел. 011/3300-509. Више информација можете добити овде.