ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ“ – СПИСАК СКУПШТИНА СТАНАРА/САВЕТА ЗГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Градска општина Стари град објавила је 27. децембра прошле године јавни позив за програм „Заједно за вашу зграду“, а крајњи рок за подношење и пријем пријава био је 28. фебруар 2013. Комисија је након увида у све пријаве констатовала да је пристигло 453 пријавe.

На основу Одлуке Комисије програма „Заједно за вашу зграду“, од 28.05. 2013. године, објављујемо Списак скупштина станара/савета зграда, које су се пријавиле први пут за програм и којима су одобрена средства за суфинансирање радова према планираним и расположивим буџетским средствима Градске општине Стари град за 2013. годину.

Напомена: Општина ће суфинансирати радове према спецификацији трошкова извођача радова које су скупштине станара /савети зграда доставиле у пријави, у износу до 200 хиљада динара.

Скупштинама станара и саветима зграда које су се за програм пријавиле по други и трећи пут, средства ће бити одобрена у току 2014. године.

Наредни кораци:

Уговори: По објављивању ранг листе, Комисија ће сукцесивно позивати председнике скупштина/савета зграда да потпишу уговор са општином Стари град о заједничком финансирању радова.

Рокови: По закључења уговора средства ће бити уплаћена на рачуне скупштина/савета зграда у року од 15 дана. Од тог тренутка оне имају 90 дана за завршетак радова.

Извештај: По завршетку радова доставља се извештај о утрошеним средствима. Зграда је обавезна да извештај достави са рачунима, доказимада су рачуни плаћени, укупни износутрошених средстава, у складу са прописима.

Извештај се доставља у затвореној коверти, са назнаком „Заједно за вашу зграду“, на адресу Градска општина Стари град, Македонска 42.

Контакт: Више информација скупштине/савети зграда могу добити на телефон 3222 626, радним даном од 10 до 12 сати.

Списак скупштина станара/савета зграда којима су одобрена средства за 2013. годину објављенје 28. маја 2013. године на општинском сајту www.starigrad.org.rs (Преузмите списак у PDF формату)

Списак скупштина станара/савета зграда којима су одобрена средства за 2013. годину (Преузмите списак у Word формату)