УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Трећа седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је данас.

Скупштини је присуствовало 47 одборника који су на почетку рада седнице потврдили мандате нових одборника.

Такође, на предлог председника Скупштине Драгана Видановића на период од четири године за заменика секретара Скупштине изабран је Мило Ковачевић, који је у претходном мандату био заменик начелника Управе.

У даљем раду одборници су усвојили други ребаланс буџета за 2012. годину, у износу од 1. 196.753.000 динара. На седници је усвојено решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији ГО Стари град и именовани су чланови Управног и Надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина: УК „ Пароброд“, ЈП „ Милан Гале Мушкатировић“ и ЈП „ Пословни простор општине Стари град“.

У интересу грађана, у складу са законом

Одборници Скупштине данас су једногласно усвојили предлог Владимира Димитријевића, шефа одборничке групе „Покренимо Стари град – Томислав Николић“ који се односио на неопходност усаглашавања члана 72. Одлуке о давању у закуп пословног простора са чланом 14. Уредбе Владе Републике Србије о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљању писмених понуда.