ПРЕДСТАВНИЦИ НВО МЛАДИХ У ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

УМРЕЖАВАЊЕ ИДЕЈА И АКТИВНОСТИ

Координатори Канцеларије за младе Градске општине Стари град одржали су, 18. септембра у малој сали општине, састанак са представницама невладиног сектора, у циљу међусобне сарадње и координације активности на побољшању положаја и живота младих у Београду.

Састанку су присуствовали председник ГО Стари град Дејан Ковачевић, члан Већа Лазар Лешњак, помоћник председника ГО Стари град Ђорђе Спасић, Председница Кровне организације младих Србије Марија Булат, координатори Канцеларије за младе Бојан Марић и Борис Радаковић и представници 12 невладиних организација, које делују на територији Града Београда.

– Потребе и проблеми младих су приоритети за општину Стари град. Потребно је систематски радити са младима, и омогућити им активно укључење у све друштвене токове – нагласио је председник ГО Стари град Дејан Ковачевић.

Општина Стари град је отворена за сарадњу са свим организацијама и појединцима који раде са младима.

– Најбитнији задатак Канцеларије је оспособљавање младих на тржишту рада. Млади између 16 и 30 година се најтеже запошљавају, те сходно томе ми желимо да решимо управо тај проблем. Организовали смо разноврсне пројекте који су подстицали едукацију младих: писање CV -а, обуку за рад на рачунарима, курсеве страних језика… Свакако, највећи пројекат који смо реализовали био је студијски одлазак у европске престонице културе (2010., 2011., 2012.), кроз који је „прошло“ више од 100 људи, – истакао је помоћник председника ГО Стари град Ђорђе Спасић, који је уједно и задужен за омладинску политику на Старом граду.

Представници омладинских организација представили су удружења и програме и разменили искуства о њиховом раду и закључили да је само узајамном сарадњом могуће побољшати живот и положај младих у друштву. Сва удружења ће убудуће ускладити своје активности са Канцеларијом за младе Градске општине Стари град.