Услуге штампања пропагадног и другог материјала (офсет штампа)

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о закључењу оквирног споразума

обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закљученом уговору