УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ – У СУСРЕТ СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА ДО 2020. ГОДИНЕ

С обзиром да је управо у току израда Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. године и да је у припреми посебан документ који би
сагледао уметничко образовање од предшколског до високог нивоа у
целини, у петак 2. децембра у 12 сати у просторијама УК „ПАРОБРОД“ одржаће се трибина под насловом УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ.

Уводничар:мр Бодин Старчевић, проф.председник Асоцијације уметност и образовање, Београд
Учесници:проф. др Дубравка Јовичић, декан Факултета музичке уметности у Београду
проф. мр Здравко Милинковић, члан Националног просветног савета Републике Србије
Мила Лацковић, проф. председник Заједнице музичких и балетских школа Србије
Војислав Аврамовић, проф. председник Удружења музичких и балетских
педагога Србије

На трибину су позване и угледне личности и зкултурног и јавногживота,
Министарства просвете и Министарства културе, а закључци ће бити упућени министарствима.