УКЛОЊЕНО СМЕЋЕ ИЗ ДВОРИШТА У ЦЕНТРУ ГРАДА

У самом центру града, на углу улица Ђорђа Јовановића и Скадарске, на иницијативу грађанa и Градске општине Стари град, у коју се укључио и „РТБ Студио Б“, уклоњена је велика депонија смећа, шута и дасака. Двориште је расчишћено а цео простор је данас и ограђен.

Са истог места општина је уклонила смеће и пре годину дана. Сада је очишчено преко 40 кубика отпада који су набацали “несавесни грађани” у међувремену. Пошто је од републичког катастра добила извештај да је тај простор са неколико урушених објеката у процесу експропријације, општина је одлучила да о свом трошку уклони комунални неред.

Радници који су ангажовани да уклоне депонију признали су новинарима градске телевизије да су суочавали са разним комуналним нередом, али да овако нешто нису скоро видели и то у центру града. Уклањање смећа и ограђивање простора је све што општина може да уради у овом тренутку пошто се не зна ко је власник парцеле.

– Катастар нам је доставио извештај из кога се види да је стамбени објекат у процесу експропријације тако да нисмо могли да донесемо друго решење него на непознато (НН) лице. Општина је очистила комунални неред и оградила овај простор. Апеловао бих на суграђане да не бацају отпад и смеће и не стварају нову “дивљу депонију”, – изјавио је Милета Зарић, руководилац Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Старог града.