УКЛОЊЕНА РЕКЛАМА СА ЗГРАДЕ “ЈУГОЕКСПОРТА”

Реклама која је постављена на згради „Југоекспорта“, Коларчева 1, предузећа које је у стечају, која је постављена без одобрења надлежних органа уклоњена је данас након инспекцијског прегледа инспектора из Одељења за комуналне послове и комуналну инспецију Општинске управе Стари град.

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Општинске управе Стари град је у протеклом периоду током контроле постављених реклама на јавним површинама (у ту категорију спадају и зграде као јавни објекти) због непоседовања одобрења за постављење истих донело 277 решења о уклањању.

Од тог броја, 49 реклама је по административном извршењу уклонило Одељење, 76 реклама уклонили су сами власници (тачније поступили су по решењу које су донели комунални инспектори нашег Одељења), 28 предмета је у поступку извршења а у 124 случаја су власници прибавили сва потребна одобрења за постављање рекламе на јавним површинама.

Комунални инспектори Одељења су током јула у оквиру својих надлежности изрекли 8 мандатних казни које износе 2.500 динара за физичко лице и 10.000 динара за правно лице, плус 2.500 динара „за одговорно лице у правном лицу“.