НАЈСТАРИЈИ ЛИФТ У БЕОГРАДУ

У Вишњићевој улици, у улазу број 3, до пре годину дана налазио се најстарији лифт у Београду. Не зна се тачно када је стављен у погон, али се претпоставља да се то догодило непосредно после изградње зграде 1927. годиине. Први станари зграде били су богати јеврејски трговци, а раскош у којем су тих година живели препознаје се и по изради кованог гвожђа у унутрашњости зграде кроз који је пролазио први лифт у Београду. Каснији станари имали су велики проблем са поправкама лифта старог преко 80 година. Јавно предузеће Града Беоограда „Градско стамбено“ је на иницијативу станара Вишњићеве 3 поставило нови лифт уместо старог. Замена је изведена вешто, на начин да се не оштети ранији изглед улаза и саме кућице за лифт.