УКЛОЊЕНА БЕСПРАВНО ПОСТАВЉЕНА РЕКЛАМА

Општинско Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију, спровело је 23. фебруара 2007. године принудно извршење уклањања бесправно постављеног рекламног паноа на фасади зграде на Теразијама 7-9. Површина овог гигантског платна већа је од 500 квадратних метара.
Општина Стари град ће и убудуће спречавати свако неовлашћено заузимање јавних површина.