УКЛАЊАЊЕ ПЛОВИЛА И ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА

Уклањање пловила и осталих објеката са Марине Дорћол

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град примило је 18. јануара допис Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда у коме се захтева уклањање киосака, дрвених објеката, металних конструкција, жичане ограде и пловила(бродова и чамаца) на дорћолској марини у Дунавској 31, на катастарских парцелама 6/4, 7 и катастарској општини Стари град.

Према речима Горјане Обреновић, начелнице овог општинског одељења, планом детаљне регулације централне зоне просторне целине Марина Дорћол, који је објављен у службеном листу Београда бр. 24 од 17. 10. 2005, предвиђено је привођење земљишта намени, а повод за изградњу таквог плана представља иницијатива Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда из 2002. године која је упућена Градском секретаријату за урбанизам како би приступио изради плана.

Сходно томе, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град је 20.1. 2006. обавестило власнике пловила да исте уклоне (по пријему обавештења), како би земљиште могло да се приведе намени. Обавештење је прилепљено на 165 пловила.