„МОЈЕ ДВОРИШТЕ МАЛА ПЛУЋА ГРАДА“

Савет за екологију Градске општине Стари град организује акцију „ Моје двориште мала плућа градa“ за избор најлепших башта, дворишта, балкона, тераса, башта ресторана, међу блоковских простора и најлепших зелених површина пословног простора на територији општине Стари град.

Осим ове акције, Савет за екологију укључује се и у градску акцију „За зеленији Београд“ у којој се врши избор за најлепшу зелену површину око стамбеног објекта, најлепшу зелену површину испред пословног простора, најлепши балкон окренут према улици, најлепше уређено школско двориште, најлепше уређено двориште предшколске установе и најлепшу новоподигнуту зелену површину.

Заинтересовани грађани могу се пријавити на телефон 3300 – 530, електронским путем ekologija@starigrad и писаним путем на адресу: Савет за екологију СО Стари град, Београд, Македонска 42. Пријаве се примају до 5. јуна односно 23. маја и у пријави треба тачно навести адресу стана и телефон.