ТАКСЕ НА ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Висина такси коју ће грађани плаћати приликом издавања извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу износиће 310 динара, док ће такса за извод на иностраном обрасцу коштати 490 динара.

Уверење о држављанству кошта 530 динара.