СТАРИ ГРАД УЛАЖЕ 50 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СРЕЂИВАЊЕ ШКОЛА

Градска општина Стари град уложиће готово 50 милиона динара за реновирање девет основних и средњих школа на својој територији. Ова велика донација само је наставак опредељења за континуирану помоћ образовним институцијама које општина спроводи годинама уназад. Помоћ су добиле Прва економска школа Техничка школа „Дрво арт“, Музичка школа „Мокрањац“, Правно-пословна школа, Електротехничка школа „Стари град“, ОШ „Скадарлија, ОШ „Михаило Петровић Алас“, Балетска школа „Лујо Давичо“ и Математичка гимназија.

Првој економској школи припашћe око 9,6 милиона динара, за молерско-фарбарске радове, а Техничкој школи „Дрво арт“, више од 12 милиона динара, за архитектонско-грађевинске радове на реконструкцији хидроизолације сутерена објекта и радове на реконструкцији електроинсталација у објекту школе.

Музичкој школи „Мокрањац“ припало је више од 8 милиона динара и то за адаптацију подова, молерско-фарбарске радове и набавку и уградњу против „паник“ расвете, а Правно-пословној школи скоро шест милиона динара, за адаптацију санитарних чворова у главној и дворишној згради.

Електротехничка школа „Стари град“ добиће донацију скоро 5,5 милиона динара, за извођење радова на адаптацији простора школе.

ОШ „Скадарлији припашће више од 3,5 милиона динара за радове на санацији водовода и једног санитарног чвора, замени и санацији унутарње столарије, керамике и санитарија као и електроенергетских инсталација

ОШ „Михаило Петровић Алас“ добија 2,9 милиона динара, за набавку опреме и ситног инвентара за опремање кабинета за техничко, кабинета за информатику, трпезарије и учионица нижих разреда.

Балетској школи „Лујо Давичо“ опредељено је око 590 000 динара, за отпремање зборнице и кројачнице школе (столови, столице, касете за професоре, ормани за дневнике, шиваћа машина).

Коначно, Математичка гимназија добиће око 750 000 динара за уређење дворишта на улазу и радове на постављању заштите фасадне алуминарије и радијатора на делу фискултурне сале.