СВЕЧАНО УРУЧЕН СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2001

Општини Стари град је 28. маја 2007. године свечано уручен Сертификат ISO 9001: 2001. Градска општина Стари град је једина београдска општина која је задовољила прописане стандарде Европске уније квалитетом услуга и повећањем ефикасности рада органа управе.
Уводну реч имала је председница општине госпођа Мирјане Божидаревић.
Затим се присутнима обратио Жељко Ожеговић, председник Сталне конференције градова и општина и председник општине Нови Београд.

Сертификат је председници општине свечано уручила Софија Ђурђевић, директор Друштва за сертификацију и надзор система квалитета, YUQS-a. Подом се присутнима обратио Дејан Ковачевић, начелник Општинске управе Стари град.

Презентацију ISO 9001:2001 у раду органа локалне управе обавио је Александар Ђорђевић, представник руководства за квалитет.

Програм EXCHANGE у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије покренут је у циљу пружања подршке многим постојећим пројектним интервенцијама које се одвијају у сектору локалне самоуправе у Србији. Посебан циљ програма је да усагласи најбољу постојећу праксу у области локалне самоуправе у Европској Унији, са локално иницираним захтевима за јачањем и иновацијама из српских општина.
Програм EXCHANGE пружа општинским функционерима и запосленима у општинама Србије могућност да се упознају са постојећом праксом у области локалне самоуправе у земљама Европске уније и да им помогне у решавању проблема са којима се српске општине суочавају у текућем процесу реформи. Упознавање и унапређење знања о европским стандардима је један од најважнијих задатака процеса реформи у јавном сектору у Србији.
Програм EXCHANGE спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), у блиској сарадњи са својим партнерима из Европске Уније. Програм EXCHANGE финансира Европска Унија, а њиме руководи Европска агенција за реконструкцију.
Општина Стари град у сарадњи са невладином Организацијом ДТИ (Иницијатива за демократску транзицију) из Београда као партнером, припремила је пројекат “Изградња капацитета локалне самоуправе у Градској општини Стари град”, и учествовала на конкурсу за доделу средстава у оквиру програма “EXCHANGE – Увођење ЕУ модела у праксу локалне самоуправе у Србији, који су расписале Европска агенција за реконструкцију и Стална конференција градова и општина, уз финансијску помоћ CARDS програма Европске Уније.
Пошто је пројекат усвојен, између Општине Стари град и Европске агенција за реконструкцију потписан је Уговор о донацији којом се финансира пројекат “Изградња капацитета локалне самоуправе у Градској општини Стари град” а који је усмерен на јачање капацитета општинске администрације у целини, посебно у области комуникација и побољшања размене информација, како међу запосленима, тако и у односу на грађане. Да би унапредила свој рад, општина Стари Град је, у складу са препорукама Европске уније, приступила усклађивању свог рада са ИСО стандардима. Свеукупан циљ овог пројекта је био да се побољшањем организације општинске управе, постигне квалитетније и ефикасније пружање услуга локалне власти грађанима.
Посебни циљеви пројекта су били:
1. Увођење ИСО 9001:2001 система менаџмента квалитетом у општинску администрацију, како би се повећала ефикасност целокупног радног процеса;
2. Стварање Одељења за Комуникације у оквиру општинске структуре, како би се стратешки испланирала интерна и екстерна комуникација;
3. Едукација кључног општинског управног особља са праксом и примерима из напредних одељења локалних управа у Европској Унији – посебно администрације општине Ержебет варош у Будимпешти, као партнерске општине.
Стари Град као централна урбана општина Београда, требала би да буде узор за друге београдске општине, и за Србију уопште. Кроз имплементацију пројекта, општина Стари Град жели да досегне најбоље европске примере у управљању људским ресурсима и квалитету пружања услуга локалне власти.

Још пре годину ипо дана, Општина Стари град започела је са процесом реализације пројекта модернизације општинске администрације уз помоћ Европске комисије кроз Echange програм. Обавеза општине је била да, заједно са фирмом “Југоинспект”, сарадником и консултантом у увођењу стандарда квалитета ИСО 9001, припреми потребна документа и програме, обезбеди процедуре и информише запослене кроз семинаре и предавања.

ИСО стандарди су кодификован начин рада, писмена упутстава како треба радити, на који начин се у општини спроводе одређене радње, припремају одговарајућа акта и, уопште, како функционише општина. Стандарди подразумевају унифициране процедуре које се спроводе у општинској управи. Тежња је описивање тачног редоследа радњи у спровођењу поступка и појединачно описивање сваке од њих.

Добијени сертификат за примену стандарда квалитета издат је од независних оцењивача система квалитета који су овлашћени од међународних институција.

Када је реч о ИСО стандарду, употребљава се израз -задовољство корисника. У управи то значи: већа законитост у раду, већа ефикасност, поштовање предвиђене процедуре, тачност, љубазност, одговорност и поверење, а као резултат задовољна странка. Основна је промена да мора да се ради брже, квалитетније, стручније.
ИСО стандарди су један од корака на путу ка европским интеграцијама и тенденција је да целокупна државна управа мора да их усвоји. Општина Стари град као централна градска општина има обавезу да предводи у овој области пошто располаже и стручним и материјалним капацитетима за имплементацију свега онога што нас приближава Европи.