СТАРИ ГРАД – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Представник руководства за квалитет у општини Стари град Александар Ђорђевић представио је данас, на седници Одбора за друштвене делатности и Одбора за локални економски развој СКГО, процес имплементације стандарда ISO 9001:2000 у Управи Старог града. Према речима Александра Ђорђевића, општина Стари град је две године од добијања ISO сертификата знатно унапредила ефикасност рада, што је потврдило и истраживање које је почетком ове године урадио ЦЕСИД.
Тема седнице Одбора за друштвене делатности и Одбора за локални економски развој СКГО, на којој је учествовало преко 20 општина из Србије, била је планирање претприступних европских фондова – IPA. Представница Министарства финансија Марија Маринковић представила је планове Европске уније о финансирању пројеката локалних самоуправа у Србији. Како је навела, предност при добијању финансијске помоћи имаће пројекти у области унапређења административне ефикасности, законодавног и институционалног оквира (у складу са ЕУ стандардима) и децентрализације у области пружања услуга.
Фонд IPA у наредном периоду одвојиће највише средстава за пројекте трансформације јавних комуналних предузећа и пројекте из области заштите животне средине.