СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ОШ „МИКА АЛАС“

Аутоматска мерна станица за праћење квалитета ваздуха, данас је постављена у дворишту ОШ Мика Алас на Дорћолу. То је само један од 28 оваквих уређаја који је донирала Европска унија, а којi Агенција за заштиту животне средине укључује у формирање државног мониторинга за праћење квалитета ваздуха.

Према речима Миленка Јовановића, начелника Одељења за праћење стања животне средине из Агенције за заштиту животне средине, овој станици следи пробни рад од пар недеља, након чега ће сви заинтересовани грађани моћи преко веб-сајта

www.sepa.gov.rs, да прате стање параметара квалитета ваздуха на овој локацији у центру Београда.

Ова донација ЕУ вредна је 2,5 милиона евра и укључује мобилну аутоматску станицу, врхунску аналитичку, као и опрему за калибрациону лабараторију.

Ова станица, поред основних загађивача (угљен моноксид, сумпор диоксид и азотни оксид и специфичне загађујуће материје попут приземног озона, бензенских једињења, честичних загађења различитих промила, лако испарљиве органске материје, као и узоркиваче за анализирање састава прашине. У Србији се налази 28 оваквих станица, а од тога су четири у Београду.