СРЕЂИВАЊЕ СТАРОГРАДСКИХ УЛИЦА

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град је на основу обиласка свих улица на територији општине и увидом у стање у коме се оне налазе, сачинило предлог улица које треба да уђу у програм улица првог приоритета, на којима би се током ове године извела реконструкција и санација.

„Имајући у виду стање коловоза и тротоарa, поднели смо захтев Општинском већу да Дечанску улицу, потез од Нушићеве до Македонске и Трг Николе Пашића , односно плато испред Дома народне скупштине, уврсти у списак улица у којима постоји потреба да се изврше поправке у току ове године на територији општине Стари град, што је на седници Општинског већа и усвојено“, каже руководилац Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Миодраг Јоксимовић.

Такође, Старограђанка Вера Марушић из Гундулићевог венца бр.7 је у име свих станара ове улице поднела иницијативу Општини за реконструкцију Улице Гундулићев венац. Комунална инспекција је обишла улицу и увидом у стање на терену оценила да је иницијатива оправдана и да је улици неопходна потпуна санација, те је треба уврстити у улице првог приоритета, што је Општинско веће ГО Стари град прихватило и предлоге проследило Градском секретаријату за саобраћај и Дирекцији за путеве.