„СОЦИЈАЛНА И ХУМАНИТАРНА ПОДРШКА СТАРИМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

У свечаној сали Градске општине Стари град данас је, у сарадњи са Националним фондом за хуману старост „ Др Лаза Лазаревић“ и Градским центром за социјални рад, одржан стручни скуп под називом „ Социјална и хуманитарна подршка старима у локалној заједници“. Скуп је отворила председница Градске општине Мирјана Божидаревић, која је изразила задовољство због сарадње која је настала на основу партнерства јавног и цивилног сектора, у оквиру социјалне одговорности према старим лицима.

Полазећи од постојеће праксе социјалног и хуманитарног Општине али и потребе да се она и даље развија и обогаћује као целовит систем, Градска општина Стари град и партнерска невладина организација „Сусрет“ су на данашњем скупу потписале уговор о сарадњи са Геронтолошким центром којим ће се, након сагласности Секретаријата за социјалну заштиту Београда, запослити 20 особа за обављање послова геронто домаћица ради пружања услуге Помоћ у кући на територији општине Стари град.

Такође, потписан је и протокол о сарадњи између ГО Стари град и НВО „Сусрет“ са Градским центром за социјални рад којим ће се омогућити увид у податке о лицима која су поднела захтев за признавање права на помоћ у кући, како би аутори Пројекта заједно са староградским одељењем Центра за социјални рад , на основу списка Геронтолошког центра контактирали кориснике права на помоћ у кући.

Овим су се стекле и формално правне основе за реализацију програма „Бриге о старима“ којим Градска општине Стари град постаје модел социјално хуманитарне општине. Овај концепт поред запошљавања 20 геронтодомаћица, обухвата и пројекте Националне фондације за хуману старост »др Лаза Лазаревић« о стварању Call center-a – информативног, саветодавног и едукативног сервиса, Пројекат комерцијалног Call center-a компаније Асистел, као и ангажовање волонтера Канцеларије за младе општине Стари град, Црвеног крста и Друштва за бригу о старим лицима који би одласком у домове наших најстаријих суграђана пружали неопходну помоћ, а којим су обухваћене су све социјално економске категорије особа старијих од 60 година.

На скупу су говорили: Љиљана Лучић, државни секретар у Министарству рада и социјалне политике, Јасминка Веселиновић, заменик градског секретара за социјалну заштиту, Бранкица Јовановић, директор Геронтолошког центра, проф.др Жарко Требјешанин, Симеон Бабић, директор Националне фондације „Др Лаза Лазаревић“, Миодраг Тасић, руководилац Геронтолошког центра, представник „Асистела“Слободан Михајловић, Биљана Славковић из партнерске невладине организације „Сусрет“, Весна Милићевић из Аутономног женског центра, Ђорђе Спасић, координатор Канцеларије за младе и Ристо Рацо, члан Општинског већа ГО Стари град.