СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА БЕОГРАДА РАСПИСАО ДВА КОНКУРСА

Секретаријат за привреду Градске управе Града Београда расписао је два јавна конкурса.

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација у Београду

2. Јавни конкурс за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација у Београду

Право на доделу средстава имају добровољне и невладине недобитне организације са седиштем на територији града Београда.

Финансијска средства додељују се учесницима који ће реализовати свој програм у периоду од 01.01. до 20.10.2016. године.

Максимални појединачни износ финансијских средстава износи до 80% укупних трошкова, а не више од 700.000 (седамстохиљада) динара са ПДВ-ом.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне (+381 11) 715-7394, 715-7374, 715-7381, 715-7384 или путем мејла: privreda@beograd.gov.rs.

Распис јавног позива, потребна конкурсна документација са роковима за пријаву могу се преузети на сајту Града Београда www.beograd.gov.rs и овде:

1. Јавни позив за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација на територији града Београда у 2016. (линк)

2. Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање новог туристичког производа на територији Града Београда у 2016. (линк)