СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Обавештавање грађана биће још боље

На седници Скупштине која ја одржана 30. јануара, усвојен је Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији општинске управе. Овом одлуком измењен је начин обавештавања грађана, тако да се више неће издавати лист “Стари град”, већ ће грађани бити обавештавани о раду органа општине путем информатора, веб-сајта, и издавањем других публикација. Уместо редакције листа постојаће одсек за информисање у оквиру Одељења за скупштинске послове.

– По закону, локалне самоуправе не могу да издају свој лист. За нас се суштина не мења зато што ћемо се трудити да још боље информишемо грађане – истакла је Мирјана Божидаревић председница општине Стари град и упознала одборнике да ће убудуће излазити информатор који ће такође бити бесплатан и који ће се делити на кућне адресе. Како је објаснила, реч је о унапређењу а не о ускраћивању права и могућности информисања јер ће се поред информатора општине, припремати и разне брошуре, флајери а и сајт на интернету ће бити место за информисање.

Промене у Одлуци о организацији општинске управе односе се и на Одељење за грађевинске послове, тиме што се додаје, да ово одељење издаје потврде о усклађености идејног пројекта са изводима плана, односно актом о урбанистичким условима за објекте до 800 квадратних метара.
На седници Скупштине усвојени су Предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈП спортско рекреативно пословни центар “Милан Гале Мушкатировић” и Предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈП “Пословни простор општине Стари град” за 2007. годину.

Одборници су одлучили да се прихвате оставке: Душана Раичковића на функцију члана Управног одбора ЈП “Пословни простор општине Стари град” и Милице Вулић, председнице Комисије за борачка и инвалидска питања. Милица Вулић је изабрана за члана Управног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Стари град” док је Марина Пршић, економиста и одборник у Скупштини изабрана за новог председника Комисије за борачка и инвалидска питања.