KОМПЈУТЕРИ ЗА СРПЦ “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ

Како је одлучено на седници општинског већа Старог града, одржаној 1. фебруара 2007. године, јавном предузећу СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”, из буџета се додељује 266.000 динара за набавку нових компјутера и штампача.

Одељењу за археологију Филозофског факултета, припашће 186.816 динара за покриће трошкова теренске праксе четири студента са територије општине Стари град који ће се бавити археолошким ископавањима локалитету Михајлов понор на Мирочу, од 1. до 21. априла 2007. године.

Завршен је и поступак јавне набавке за извођење допунских радова на телефонским инсталацијама у Дому омладине. Уговор је додељен предузећу “Tisab”д.о.о. из Београда а укупна вредност радова износи 182.250 динара без
ПДВ-а.