САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ УКЛАЊАЊА НЕЛЕГАЛНО ПОСТАВЉЕНИХ БАШТИ

1. Инспектори Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град почели су 11. јуна, на основу решења о извршењу, уклањање летњих башти које су постављене без одобрења и решења надлежног органа, на локацији Обилићев венац.

2. После уклањања, грађани су обавестили комуналну инспекцију да је дошло до поновног постављања башти на истим местима. Комунални инспектори обавили су поновни инспекцијски надзор и донели су решења о уклањању по хитном поступку. Поднети су захтеви Градском суду за прекршаје за покретање прекршајног поступка.

3. Напомињемо да Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град током целе године прима захтеве за постављање отворених башти. Услови су прописани градском Одлуком о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама Београда, као и Правилником о постављању отворених башти угоститељских објеката на јавним површинама.

4. Да би легално отворио своју башту власник угоститељског објекта треба да поднесе захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта општинском Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију, уз који прилаже одговарајућу техничку и правну документацију. Општину Стари град занима да ли су испуњени услови за постављање летње баште а сагласност издају Секретаријат за саобраћај и Градски завод за заштиту споменика.

5. Одлука Града предвиђа да башта ресторана или кафића не сме блокирати пут ватрогасном возилу, да не сме имати снажне изворе светла и звука, као и да не сме бити фиксирана за јавну површину. Нивелисање може урадити постављањем монтажне платформе, али без фиксирања за подлогу.

6. То знају и власници локала на Обилићевом венцу који и даље вођени ситносопственичким интересима не поштују градску Одлуку о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама Београда, као ни Правилник о постављању отворених башти угоститељских објеката на јавним површинама.

7. Осим што не поштују наведене Одлуке, легални и законити рад Општине и њених органа у медијима представљају као самовољу појединаца што је својеврсна замена теза и неистина. Свако ко на јавној површини постави, не само летњу башту већ и тезгу чини то противзаконито и недозвољено а Општина је дужна да реагује и да их уклони.

8. Са угоститељима који су поднели потпуне захтеве на време нема проблема. Општина је до сада издала 160 одобрења за постављање летњих башти. Донето је више од 60 решења за уклањање башти које су постављене без одобрења.

9. Јавне површине Старог града су су део градског ткива и припадају свим грађанима. “Летње баште” имају своје место, али само у оквиру закона и дозвола које издају надлежни органи. Општина ће наставити акцију уклањања башти отвореног типа, које су постављене без одобрења надлежних, како на Обилићевом венцу, тако и на другим локацијама Старог града.